print

EL TEMPS D’ART

January 2006

L’ESPECTACLE MÉS GRAN

By Vicenç Altaiô

L’ESPECTACLE MÉS GRAN Des de les iconografies de la modernitat fins a la representació visual contemporània, el món circense atreu la mirada de l’artista perquè és un bon camp de treball per tractar i representar els grans patrons humans i socials. O simplement per fer una arqueologia simbôlica de l’espectacle, tal és la seva condensaci6 de referents, de connotacions, d’elements plàstics. Per tot aixo, i també per l’oportunitat d’acompanyar la mostra “L’art dei rlsc”, organitzada pei KRTU al Centre de Culture Contemporània de Barcelona, dediquem el monogràfic d’aquest numero al circ. 

Les pàgines especials s’inicien amb sengles articles de Jordi Jané i de Joan M. Minguet, comissaris de l’esmentada exposició. Ens penneten accedir a la situació actual de l’art dei circ i conèixer-ne la influència sobre les arts visuals. Pilar Parcerisas fa un oportu recorregut que ens durà a les connexions el circ amb la perfonnance. I Angel Quintana parla d’una de les maneres més populars de representar el circ: el cinema. Finalment, el pallasso Claret Papiol, el perlodista Marcel Barrera i la historiadora Montse Torras contribueixen amb breus articles especialitzats. 

En l’aspecte gràfic, obrim amb dues imatges -a la portada i a la coberta dei monogràfic, a la pàgina 13- de Rhona Bitner, fotografa de Nova York que des dei 1991 estâ elaborant una sè- rie centrada en els personatges i gestos dei circ. És una artista que mai no falta, no pot fal- tar, en cap exposició que tracti el tema, corn va ser l’influent “La piste”, organitzada l’any 2004 pei Centre Photographique d’ÎIe-de-Franœ. 1 és que les fotos de Rhona Bitner van molt més enllà dei document i tenen el poder de suggerir aquella poesia de la quai parla Joan Baixas en conversa amb Caries Hac Mor, a les pàgines 26 i 27. AI costat d’aquestes ratlles, un altre exponent de la producció de Bitner.